پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

قيام تاسوعا و عاشورا،دفاع از مظلوم و جلوگیری از انحراف بود. - پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند