پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

چرا حوزه رباط کریم و بهارستان از افزایش کرسی نمایندگی محروم است!؟ - پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

ورود به ایمیل

info@avayeparand.ir

kp3

چرا حوزه رباط کریم و بهارستان از افزایش کرسی نمایندگی محروم است!؟

 

معمولاً مبنای محاسبات تعیین نماینده برای هر حوزه بر اساس تقسیمات کشوری و مصوبات دولت و مجلس در هر دوره دست خوش تغییرات استحفاضی میشوندبلکه طبق شرایط کنونی در اکثر حوزه ها به طور متوسط برای هر ذویست و پنجاه الی سیصدهزارنفر یک کرسی نمایندگی در نظر می گیرند.البته در بعضی از حوزه ها،حتی کمتر از حد متوسط است به طور مثال تعداد کرسی نمایندگان استان ایلام که جمعیت آن بالغ بر پانصدهزارنفرهستنددارای سه کرسی نمایندگی می باشند.اما در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان که دارای جمعیتی بالغ بر ششصدوپنجاه هزارنفر هستند و از انبوهی از مشکلات و محرومیت ها رنج میبرند دارای یک کرسی نمایندگی مجلس است در واقع حتی اگر با دیگر حوزه ها مقایسه کنیم و به حداقل ها هم قانع باشیم سهمیه این دو شهرستان دو کرسی نمایندگی می باشد.امید است متولیان امر این دو شهرستان و نماینده آتی مجلس دهم،تأثیرات منفی این کوتاهی و بی توجهی ها را در دستور کار خویش قرار دهند تا بلکه در محاسبات تقسیمات کشوری و افزایش نمایندگان بی نصیب نشویم.

You have no rights to post comments

تبلیغات

 

 

  

آخرین اخبار