پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

اخبار - پایگاه اطلاع رسانی آوای پرند

ورود به ایمیل

info@avayeparand.ir

اخبار

فیلترها
لیست مطالب در مجموعه اخبار
عنوان نویسنده کلیک ها
تابلوهای مسیری شهر پرند ناخوانا و غیر قابل تشخیص است! نوشته شده توسط خبرنگار در شهر کلیک ها: 1383
سرویس بهداشتی عمومی ضرورتی فراموش شده در شهرپرند نوشته شده توسط خبرنگار در شهر کلیک ها: 1996
شهرجدید پرند با تجمیعی از مشکلات در بستر بی تفاوتی ها آرامیده است نوشته شده توسط رضــا خــانی کلیک ها: 1245
زمین خواران،رانت خواران و قانونشکنان در اوج عوامفریبی و گستاخی هستند. نوشته شده توسط مدیر سایت کلیک ها: 1202
واگذاری دکۀ مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی در سطح شهر براساس ضابطه است یا رابطه !؟ نوشته شده توسط خبرنگار در شهر کلیک ها: 1435
روشنایی مناسب در شهرتأثیر مثبتی در کاهش تصادفات و بی نظمی اجتماعی و امنیتی دارد. نوشته شده توسط خبرنگار در شهر کلیک ها: 1262
مهندس آریا خانی عضوشورای اسلامی پرندطی مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آوای پرند: برهان قانون شکنان،نادرست ترین برهان هاست و توجیه فریب خورده ها بی اساس تر است نوشته شده توسط خبرنگار اجتماعی آوای پرند کلیک ها: 1732
توقف شبانه کامیونهای حمل مواد سوختی درداخل خیابانهای شهرپرند میتواند فاجعه بار باشد. نوشته شده توسط خبرنگار در شهر آوای پرند کلیک ها: 1281
اقدام تحسین آمیز شهرداری پرند در نصب تابلو راهنمای مسیر نوشته شده توسط خبرنگار در شهر آوای پرند کلیک ها: 1594
تجاوز به حقوق شهروندی شهروندان و بی تفاوتی متولیان امور نوشته شده توسط خبرنگار درشهر کلیک ها: 1579

تبلیغات

 

 

  

آخرین اخبار