آیا فساد را می توان مهار کرد؟!! / دکتر مجید حسینی

  20 راهکار عملی برای مبارزه با فساد  تاکنون مباحث فراوانی درخصوص فساد گفته شده واز زوایای گوناگون بدان پرداخته شده است.اینجانب در ادامه مباحث گذشته خود در این نوشته قصد دارم به راهکارهای عملی وکاربردی مبارزه بافساد بپردازم،انشاءا.. که باقیات  صالحات شود برای همه آنهایی که میخواهند فساد را براندازند. نگارنده معتقد است که

کد خبر : 139
تاریخ انتشار : جمعه 16 بهمن 1394 - 18:44

 

20 راهکار عملی برای مبارزه با فساد

 تاکنون مباحث فراوانی درخصوص فساد گفته شده واز زوایای گوناگون بدان پرداخته شده است.اینجانب در ادامه مباحث گذشته خود در این نوشته قصد دارم به راهکارهای عملی وکاربردی مبارزه بافساد بپردازم،انشاءا.. که باقیات  صالحات شود برای همه آنهایی که میخواهند فساد را براندازند.

نگارنده معتقد است که فساد مهار شدنی است اگر:

1)باور به مبارزه با فساد همچون باوری باشد که در مبارزه با طاغوت از خود نشان دادیم تا مبارزه با فساد را باور نکنیم،هرگز فساد مهار شدنی نخواهد بود.باور به مبارزه با فساد یعنی اینکه در اجرای قوانین مملکتی قاطع بودن و ملاحظة افراد را نکردن،فرقی نمیکندبلال حبشی بخواهد قانون شکنی کند تا سلمان فارسی وزیر باشد یا وکیل،افراد حقیقی باشندیا حقوقی،لشکری باشند یا کشوری،آقازاده باشند یا امّی و عامی و …. هرگاه این باور در ما جوانه زد می توان امید داشت که فساد مهار شدنی است در غیر این صورت خود فریبی است.

2)تشکیل سازمان مبارزه بافسادبااختیارات تام به گونه ای که خوداین سازمان«قوز بالای قوز» نشود.افرادی که در این سازمان به کار گمارده می شوند باید به هیچ حزب و باند و جناحی وابستگی فکری،سیاسی،اقتصادی و… نداشته باشندو از متدین ترین افراد متخصص در امر مبارزه با فساد باشند،بگونه ای که موجبات امید را در مردم زنده کنند و دیگر اینکه از سیاسی کاری و برخورد های گزینشی پرهیز نمایند و ملاحظة مقام،سن،لباس و … افراد را نکنند.اگر غیر این باشد با دست خود به گسترش دامنة فساد کمک کرده ایم.

3)ارزش واقعی برای مردم قائل شدن عامل سومی است که می توان مبارزه با فساد را قطعیت ببخشد.تا زمانی که مردم ارزش و اکرامی که در قانون اساسی برای آنان در نظر گرفته نشده است را پیدا نکنند،مبارزه با فساد هم ره به جایی نخواهد برد،همانگونه که در ادارات تابلویی نصب شده که«هتک حرمت» به کارمندان دولت را دارای مجازات دانسته،باید تابلوهایی نصب شود که بی احترامی وبی توجهی به ارباب رجوع راهم دارای مجازات سخت بداند.ازمهمترین جنبه های ارزش نهادن به مردم«تقویت نظام پاسخگویی درست»به آنان است.اگر پاسخگویی در این کشور جا بیفتد قطعاً گام مهمی در مبارزه با فساد برداشته شده است.

4)راه پاسخگویی مناسب و درست در «شفاف سازی» نهفته است.شناسنامه دار کردن تمامی افرادی که در اقتصاد فعال هستند،اصلاح نظام مالیاتی و سوق دادن آن به نظام مالیاتی فردی به جای اخذ مالیات از مؤسسات و برگزاری مناقصات و مزایدات به نحو احسن و با اطلاع رسانی صحیح از راههای شفاف سازی است که متأسفانه در کشور ما هنوز جا نیفتاده است.

5)برای تحقق مراتب سوم و چهارم تقویت رسانه های مستقل و اجازة نقد همه جانبه به آنها دادن و به اصطلاح آزادی بیان در چاچوب های حفظ اخلاقیات اجتماعی و پرهیز از جنجال های رسانه ای قطعاً می تواند به مهار فساد کمک شایانی کند.

6)ایجاد بانک های اطلاعاتی و حذف امتیازات انحصاری از دیگر شرایطی است که می تواند ما را در مبارزه با فساد و فلاکت فساد یاری دهد تا وقتی که برخی از مزایای اقتصادی«انحصاری»افراد خاص است،نه تنها فساد برچیده نمی شود بلکه عدم رقابت پیش آمده موجب وسعت فساد نیز خواهد شد.

7)یکی از مهمترین ویژگی های ایجاد فساد در جامعه،مراودات و تماسهای افراد با کارمندان برای انجام امور اداری است.برای اینکه این تماسها به حداقل برسد نیاز به توسعة «دولت الکترونیک» یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

8)کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و ایجاد فرصت های عادلانه اقتصادی برای همة جویندگان کار از دیگر راهکارهای مبارزه با فساد بشمار میرود.قطعاً این موارد با موارد ذکر شده قبلی ارتباط تنگاتنگ دارد.

9)اصلاح سیستم بانکداری و حذف نرخ سود به سپرده ها تا حدی که بجز یک «کارمزد» چیز دیگری باقی نماند قطعاً بخش عظیمی از مفسده ها را درمان می کند. یادمان باشد که یکی از دلایل انقلاب اسلامی،رشد قارچ گونة بانکها و افزایش سود آنها بود که متأسفانه امروزه هم یک بازار بلبشویی را بوجود آورده تا جایی که بانک مرکزی هم از عهده مهار مؤسسات غیر قانونی بر نمی آید.سودی که موجب شده« رباء»،«ارتشاء»،«اختلاس»،«کلاهبرداری»ودیگر مسائل مالی شبهه برانگیز در جامعه رونق خاصی بگیرد.این مهم یکبار برای همیشه باید درمان شود.

10)اصلاح ساختار اداری و کاهش مراحل کاری در ادارات و وجود افراد متخصص و کار بلدی که بدون هر گونه « سفارش» بر امور و مصدر فعالیت های اداری گمارده شده باشند از راههای مفید مبارزه با فساد است. ساختار فعلی سازمانهای دولتی ما یک ساختار تنومند اما ناکارآمد می باشد.دولت باید این ساختار را هرچه بیشتر لاغر کند و اکثر فعالیت های آنها را به بخش خصوصی بسپارد. بخش خصوصی و نه خصولتی!!

(11ایجاد یک دستگاه دادگستری مستقل و مقتدر بگونه ای که قاطعانه با مظاهر فساد مقابله کند و ملاحظة هیچ کسی و هیچ چیزی را نکند.قطعاً اینگونه دادگستری نیاز به قضاتی با دانش بسیار بالای قضایی خواهد داشت.

12  (توجه به نقش سازمانهای مردم نهاد،تشکل های صنفی و احزاب مستقل و کارآمد از دیگر مواردی است که میتواند جامعة ما را به سمت سلامت اقتصادی پیش ببرد . هرچه سازمانهای مستقل مردمی در جامعه بیشتر شود، نظارت بیشتری بر امور حاکم خواهد شد .

13)  حذف و اصلاح و رفع ابهام از قوانین موجود در همة زمینه ها ضرورتی است که مجلس شورای اسلامی باید به آن همت گمارد. خیلی از قوانین در تضاد باهم هستند، بسیاری از آنها کارآمدی خود را از دست داده اند، خیلی دیگر دارای ابهامات عدیده هستند و بسیاری و فراوانی قوانین انسان را سردرگم می کند و راه رابرای فساد باز می گذارد.قانون باید روشن ،شفاف،کوتاه و بدون تفسیر و تبصره باشد.

14)انتشار میزان دارایی مدیران مملکتی اعم از مدیران عالی،میانی و محلی که متأسفانه در سی سال گذشته فقط حرفش را شنیده ایم و تاکنون عملیاتی نشده است.

15)تمرکز زدایی از دولت در همة زمینه های سیاسی،اقتصادی ،فرهنگی ،بهداشتی، آموزشی و … توجه به اصل شایسته سالاری و دوری از  مانع تراشیهای بی هویت و ایجاد فضای رقابتی در تولید دانش و مدیریت،اصل دیگری است که بسیار حائز اهمیت می باشد.

16 ( افزایش همکاریهای ملی و بین المللی در قالب فعالیت های دولتی و بخش خصوصی و تعامل با جهان در همة زمینه ها از دیگر مواردی است که باید در دستور کار مبارزه با فساد قرارگیرد.

17   ) افزایش مشارکت مردم در همة زمینه ها بگونه ای که مردمان احساس کنند که واقعاً در امر تصمیم سازی ، منفعت و برنامه ریزی دخیل هستند، این مشارکت باید چهره ای واقعی داشته باشد. مردم زمانی احساس می کنند که مشارکت آنان حقیقتی بوده است که نتیجه آن را در زندگی خود احساس کنند. هرچه مردم به « رفاه و آسایش و آرامش » نزدیکتر شوند ، مشارکت را بیشتر باور خواهند کرد.

18)ایجاد نشاط اجتماعی و اعتماد سازی در جامعه نیز از دیگر مواردی است که فساد را می تواند در نطفه خفه کند. هرچه مردم بی اعتماد تر شوند افسرده تر شده و افسردگی آنان خود تولید فساد خواهد کرد.

19 ( آموزش به مردم و افزایش آگاهیهای اجتماعی و ارتقاء فرهنگ عمومی از مهمترین و شاید اصلی ترین رکن از ارکان مبارزه با فساد است. اگر مردم از طریق آموزش به بینش بالایی از حقوق شهروندی دست یابند، مطمئناً رفتارشان نیز تغییر خواهد کرد و رفتار درست « فرهنگ پذیری» آنها را بالا خواهد برد. بیسوادی و بی توجهی به قانون و قانون مداری باید ریشه کن شود و این تنها از طریق آموزش میسر و مقدور می باشد.

20)دقت در رفتار زمامداران و دور شدن آنها از تجمل،رفاه زدگی و مصرف گرایی، متأسفانه برخی زمامداران از وقتی که«ساده زیستی» را گم کردند در دام شیطان فساد افتادند.علی (ع) فرمودند:که رعیت اصلاح نمی گردد جز آنکه زمامداران اصلاح شوند و زمامداران اصلاح نمی گردند مگر با درست کاری رعیت.پس تا زمامداران سالم نباشند، انتظار سلامتی زیر دستان خیالی باطل بیش نخواهد بود.

در پایان امید میرود مجلس دهم و اجرای برنامه ششم توسعه نویدی بر پایان فساد در مملکت اسلامی ایران شود.آمین یا رب العالمین .

دکترمجیدحسینی – کرمانشاه دیلی

برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

چهار × 4 =